ผลการทดสอบ O-NET

ปีการศึกษา  2559

1. ผล O-NET M.3 ปี กศ. 2559

     2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ผล O-NET M.6 ปี กศ. 2559


     
Comments