กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) คร.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะ (Hand) นร.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาทักษะ (Hand) ครู.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) นร.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) คร.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบทดสอบพัฒนาสมอง1 2 3.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบทดสอบด้านสมอง.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ คู่มือประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ คู่มือประเมินผลการจัดกิจกรรม โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารุ็.doc กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ สุขศึกษา.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ สังคมศึกษา.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ สรุป-หลักสูตรแกนกลาง51.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ ศิลปะ.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ วิทยาศาสตร๋.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ ภาษาต่างประเทศ.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ ภาษาไทย.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ การงานอาชีพ.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:12 วันทิตา ทะลาสี แนบ คณิตศาสตร์.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
13 ม.ค. 2560 09:27 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบAAR รร วันที่ 12.doc กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
13 ม.ค. 2560 09:27 วันทิตา ทะลาสี แนบ กำหนดการประชุม ทบทวน ธันวาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ๒ ๒๕๕๙.doc กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
13 ม.ค. 2560 09:26 วันทิตา ทะลาสี แนบ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การเพิ่มเวลารู้.doc กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
25 ธ.ค. 2559 20:00 sesao31 admin แนบ เอกสารเกี่ยวกับ DLIT กับ คู่มือ DLIT
4 ธ.ค. 2559 05:08 sesao31 admin แก้ไข สื่อ (DLIT)
14 พ.ย. 2559 09:04 sesao31 admin แก้ไข สื่อ (DLIT)
14 พ.ย. 2559 09:03 sesao31 admin แก้ไข สื่อ (DLIT)