กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ส.ค. 2560 20:25 sesao31 admin แก้ไข AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
15 ส.ค. 2560 20:24 sesao31 admin แก้ไข AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
15 ส.ค. 2560 20:19 sesao31 admin แก้ไข PLC สพม.31
15 ส.ค. 2560 20:18 sesao31 admin แก้ไข PLC สพม.31
15 ส.ค. 2560 20:18 sesao31 admin แก้ไข PLC สพม.31
15 ส.ค. 2560 20:16 sesao31 admin สร้าง PLC สพม.31
23 มิ.ย. 2560 01:25 sesao31 admin แก้ไข สื่อ.....
23 มิ.ย. 2560 01:24 sesao31 admin แก้ไข สื่อ เทคโนโลยี
23 มิ.ย. 2560 01:22 sesao31 admin แก้ไข สื่อ (DLIT)
23 มิ.ย. 2560 01:18 sesao31 admin แก้ไข สื่อ (DLIT)
17 เม.ย. 2560 23:34 sesao31 admin แนบ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพฐ.48.pdf กับ คู่มือ DLIT
17 เม.ย. 2560 23:34 sesao31 admin แนบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ share and learn.pdf กับ คู่มือ DLIT
17 เม.ย. 2560 23:26 sesao31 admin แก้ไข เสิงสาง โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLIT สพม.31
17 เม.ย. 2560 23:24 sesao31 admin สร้าง เสิงสาง โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล DLIT สพม.31
10 ก.พ. 2560 00:28 sesao31 admin แนบ 1p1.jpg กับ หน้าแรก
10 ก.พ. 2560 00:19 sesao31 admin แนบ 1ดาวน์โหลด.jpg กับ หน้าแรก
19 ม.ค. 2560 19:14 sesao31 admin สร้าง AAR ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
19 ม.ค. 2560 00:40 sesao31 admin แก้ไข นิเทศยกระดับแบบ Coaching :
19 ม.ค. 2560 00:36 sesao31 admin แก้ไข นิเทศยกระดับแบบ Coaching :
19 ม.ค. 2560 00:20 sesao31 admin แก้ไข นิเทศยกระดับแบบ Coaching :
19 ม.ค. 2560 00:13 sesao31 admin สร้าง นิเทศยกระดับแบบ Coaching)
18 ม.ค. 2560 23:47 sesao31 admin แก้ไข กฤตพล ชุมสกุล
18 ม.ค. 2560 23:45 sesao31 admin แก้ไข บุคลากร
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ เอกสารประกอบการอบรม เล่มเต็มเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี แนบ แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) นร.pdf กับ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เก่ากว่า | ใหม่กว่า