กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 มิ.ย. 2561 07:15 sesao31 admin แก้ไข บุคลากร
13 มิ.ย. 2561 01:53 สร้อยทอง สืบสหการ แก้ไข สร้อยทอง สืบสหการ
13 มิ.ย. 2561 01:16 สร้อยทอง สืบสหการ แก้ไข สร้อยทอง สืบสหการ
21 พ.ค. 2561 02:30 วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา แก้ไข วัดและประเมินผล
21 พ.ค. 2561 02:28 วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา แก้ไข วัดและประเมินผล
21 พ.ค. 2561 02:21 วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา แนบ 14. สรุปผล O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560.pdf กับ วัดและประเมินผล
1 ก.พ. 2561 23:16 นิธิรัตน์ อุทัยพร อัปเดต หนังสือเสียงระบบ Daisyหน้า.html
1 ก.พ. 2561 23:14 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ หนังสือเสียงระบบ Daisyหน้า.html กับ การศึกษาพิเศษฯ
1 ก.พ. 2561 23:12 นิธิรัตน์ อุทัยพร แสดงความคิดเห็นเมื่อ เรียนรวม
30 ม.ค. 2561 22:25 นิธิรัตน์ อุทัยพร แสดงความคิดเห็นเมื่อ เรียนรวม
30 ม.ค. 2561 22:20 นิธิรัตน์ อุทัยพร แนบ หนังสือราชการกศ.พิเศษ2561.pdf กับ การศึกษาพิเศษฯ
27 ธ.ค. 2560 20:36 sesao31 admin แก้ไข ร่วมงานศิลปะหัตกรรม ครั้ง ๖๗
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ 005 เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ 006 แผนผัง การบริหารหลักสูตร.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ การคิด มัธยม คณิต.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ การคิด มัธยม การงาน.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ การคิด มัธยม ภาษาต่างประเทศ.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ การคิด มัธยม ภาษาไทย.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ การคิด มัธยม สังคม.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ การคิด วิทย์ มัธยม.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ ตัวชี้วัดและสาระการงานฯ.doc จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ ระเบียบ ระยะสั้น 58.pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ รหัสวิชาระยะสั้น 58 (Jul58).pdf จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.DOC จาก หลักสูตร
27 ธ.ค. 2560 20:11 sesao31 admin นำออกไฟล์แนบ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา.doc จาก หลักสูตร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า