ยกระดับคุณภาพที่เสิงสาง

โพสต์27 ส.ค. 2559 07:00โดยสพม. นครราชสีมา   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2559 08:00 ]
เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๓๑  โดย ศน.วิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา  ศน.กฤตพล  ชุมสกุล  และศน.วันทิตา  ทะลาสี  ไปนิเทศยกระดับคุณภาพนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเสิงสาง  รายละเอียดที่  https://goo.gl/photos/AV6Wx261NHtrzWt66 
 
 
 

Comments