ยกระดับคุณภาพนักเรียน ที่สมเด็จฯ

โพสต์16 ส.ค. 2559 20:04โดยสพม. เขต 31   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2559 06:50 ]
เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙   คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๓๑  ได้ไปนิเทศการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วยคณะครูในกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  ๓  โรงเรียน  คือ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี, จระเข้หินสังฆกิจวิทยา และหนองบุญมากประสงค์วิทยา  รายละเอียดที่ https://goo.gl/photos/VenAnVBH1Wqbcu6eA
Comments