ยกระดับคุณภาพครูด้วย DLIT

โพสต์8 ก.ย. 2559 21:55โดยสพม. นครราชสีมา
คณะศึกษานิเทศก์  นำโดยนายกฤตพล  ชุมสกุล  และ ดร.วันทิตา  ทะลาสี  ได้ไปนิเทศยกระดับคุณภาพครูโดยการการใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม  มีท่านผู้อำนวยการ สุกัญญา  แก้วมีค่าและคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศเป็นอย่างดี  รายละเอียดกิจกรรมที่ https://goo.gl/photos/kEmi1uDfYF2DoETHA


 
 
 
 

Comments