ยกระดับคุณภาพครูด้วย DLIT

โพสต์13 ส.ค. 2559 00:19โดยสพม. เขต 31   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2559 00:26 ]
เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  คณะศึกษานิเทศก์  สพม.๓๑  ไปนิเทศยกระดับคุณภาพครูด้านการใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ โรงเรียนเมืองคง  ผู้เข้ารับการนิเทศเป็นคณะครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  ๑๐  โรงๆ  ๔  คน  รวม  ๔๐  คน  รายละเอียด   http://gg.gg/dlit2559-3
Comments