ยกระดับคุณภาพครูด้วย DLIT

โพสต์13 ส.ค. 2559 00:06โดยสพม. เขต 31   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2559 00:29 ]
เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๓๑  นิเทศยกระดับคุณภาพครูด้านการใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  ผู้รับการนิเทศคณะครูโรงเรียนในสังกัด  โรงละ  ๑  คน  รวม  ๕๐  คน  รายละเอียด  http://gg.gg/dlit2559-1  
Comments