ธารปราสาทเพชร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์10 ก.ค. 2559 04:32โดยsesao31 admin
บรรยากาศเข้านิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา กลุ่มโรงเรียนราชสีมา...ท่านผอ.วิทยา ดวงใจ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ..ปีการศึกษา 2559...


Comments