ประชุมสรุปผลการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ

โพสต์3 ต.ค. 2559 00:39โดยสพม. นครราชสีมา
กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา  ในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุมหัว  สตาร์เลล์ บาหลี รีสอร์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
 
 
 
 

Comments