นิเทศยกระดับคุณภาพ

โพสต์12 ส.ค. 2559 23:48โดยสพม. เขต 31
เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  คณะศึกษานิเทศก์  ไปนิเทศยกระดับคุณภาพนักเรียน  ณ โรงเรียนบึงพะไล  ผู้เข้ารับการนิเทศเป็นคณะครูโรงเรียนบึงพะไล  รายละเอียด  http://gg.gg/442f5
Comments