ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร.ร.หนองบุญมากประสงค์

โพสต์10 ก.ค. 2559 04:24โดยสพม. เขต 31   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 01:16 ]
นิเทศ ช่วยเหลือ เติมเต็ม โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา..สมาชิกอีก โรงเรียนในกลุ่มรร.ราชสีมา...นำทีมโดยท่านผอ.ประยงค์ ประทุมวัน.ร่วมขับเคลื่อนโครงการตามนโนบาย..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยบริบทของตนเอง

Comments