โชคชัยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์10 ก.ค. 2559 04:13โดยสพม. เขต 31   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 01:17 ]
ความเข้มแข็งของบริบทโรงเรียนโชคชัยสามัคคีเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย..ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..กับการนิเทศ ช่วยเหลือ เติมเต็มต่อยอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้..นำทีมโดย ว่าที่.รต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว ผอ.รร. กับคณะครู ศน.ประจำกลุ่มรร...สุดยอดอีกรร.ในกลุ่มค่ะ

Comments