มอบโล่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)ปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น

โพสต์25 ก.ค. 2559 20:23โดยวิภูพฤกษ์ ชื่นอาภา   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2559 21:08 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น ทั้งประเภทสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประเภทที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Comments