โครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest By EOL System ครั้งที่ ๒

โพสต์12 ก.ค. 2559 06:28โดยสพม. นครราชสีมา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand English Online Contest By EOL System ครั้งที่ ๒ โดยเริ่มรับสมัครและทำการแข่งขันคัดเลือกตัยวแทนโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนเวร็จสิ้นรอบชิงแชมป์ประเทศ ในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ - ๑๗๐ -๘๗๒๕  e-mail : engtest eol@hotmail.com
Comments