หลักสูตร+ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  612 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:09 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  614 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:09 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  413 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:09 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  545 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:08 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  720 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:09 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  814 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:08 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  540 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:08 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  580 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:09 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  829 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:09 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  141 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 06:59 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2560 09:26 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2560 09:26 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  10 ส.ค. 2559 22:36 สพม. นครราชสีมา
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  22 ส.ค. 2559 06:54 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน  10 ส.ค. 2559 22:41 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  413 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 06:30 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  305 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 06:59 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 06:59 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  330 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 06:59 วันทิตา ทะลาสี
ċ

ดู
แนวทางการบริหาร ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  10 ส.ค. 2559 22:39 สพม. นครราชสีมา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12017 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 06:52 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  16318 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 06:52 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 06:29 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 06:29 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  61 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 06:29 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  63 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 06:59 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 06:29 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 13 ม.ค. 2560 09:27 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  156 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 06:29 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  22 ส.ค. 2559 06:54 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2559 06:29 วันทิตา ทะลาสี
ċ

ดู
เอกสารล่าสุด  7 พ.ย. 2560 23:55 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
  22 ส.ค. 2559 06:54 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ส.ค. 2559 07:00 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:11 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  22 ส.ค. 2559 06:54 วันทิตา ทะลาสี
Ċ
ดู
  14 ม.ค. 2560 00:13 วันทิตา ทะลาสี
Comments