DLIT & DLTV

สำหรับผู้สนใจ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
การสร้างคนดีแก่แผ่นดิน  10 ส.ค. 2559 22:15 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
  13 ธ.ค. 2560 00:54 สพม. นครราชสีมา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
(สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน)  3152 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ค. 2559 21:08 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
วีธีการเพิ่ม(แชร์)โฟเดอร์ คือ เปิดปุ่มเพิ่มลิ้้งค์ แล้วคัดลอกลิ้งค์ของโฟเดอร์มาวาง   13 ธ.ค. 2560 01:34 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
คู่มือครูพระราชทาน  9 พ.ย. 2560 00:42 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
นานาสาระ ทั้งเอกสาร รูปภาพและวีดีโอ  25 ธ.ค. 2559 20:00 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
ค่าความยากง่าย ค่าพี ค่าอาร์ และทฤษฎีบลูม  10 ส.ค. 2559 22:25 สพม. นครราชสีมา
ċ

ดู
DLIT กับการวัดประเมินผลในชั้นเรียน  10 ส.ค. 2559 22:06 สพม. นครราชสีมา
Comments